Yüzde Kar Zarar Hesaplama Robotu Güncellendi. Yüzde hesaplama için aşağıdaki Yüzde Kar Zarar hesaplama aracı kullanın. Hesaplamak için ilgili alanları doldurup hesapla butonuna basın.Bir sayının %x' i kaçtır, bir sayıya %x eklenirse sonuç ne olur, bir sayıdan %x çıkarılırsa ne bulunur vb bir çok sorunuzun cevabı Yüzde Hesaplama Aracında.İşlem Sayı
Yapılacak İşlem
X Sayısı
Y Sayısı
Z Sayısı


Bu sayfa 657 kere görüntülendi.

İLGİLİ HESAPLAMALAR

Bunlara baktınız mı?

İlgili Hesaplamalar

Ek Ders Hesaplama KDV Hesaplama
İndirim Hesaplama Yaş (Doğum Günü) Hesaplama
Alan Hesaplama Takdir Teşekkür Hesaplama

YÜZDE KAR ZARAR HESAPLA

Yüzde nedir? Yüzde Nasıl Hesaplanır?

Yüzde Hesapalama matematik, fizik, geometri, mühendislik, ticaret, alış veriş gibi hayatımızın her alanında kullandığımız matematiksel bir işlemdir. X sayısının %Y'si kaçtır, X sayısının %Y fazlası kaçtır, X sayısından %Y çıkarılırsa sonuç ne olur, X sayısı Y sayısının yüzde kaçıdır, X sayısı Y olduğunda yüzde kaç değişmiş olur? kaçtır, X sayısına %Y artı %Z indirim yapılırsa sonuç ne olur, X sayısına %Y artı %Z ekleme yapılırsa sonuç ne olur.. vb sorularınızın cevabını YÜZDE HESAPLAMA ARACI kullanarak bulabilirsiniz.
Yüzde bir değerin 100 ile bölümünden elde edilen sonuçtur. Buna %1 değeri denir.

Yüzde oranı, paydası 100 olan bir orandır. Yüzde Sembolü % şeklindedir.
%30 oranı 30/100 anlamına gelmektedir ve yüzde otuz olarak okunur.
Bir değerin veya miktarın yüzde(%) bir kısmını hesaplamak için uygulanan kurala “yüzde hesaplama kuralı” denir. Ticari işlemler yapılırken herhangi bir miktarın değeri veya ağırlığının hesaplanması gerekebilir. Bu hesaplamalar için yüzde kuralı uygulanır ve yüzde hesapları olarak adlandırılır. Kar, zarar, iskonto, vergi, komisyon gibi hesaplar yüzde hesapları kullanmayı gerektirirler.

Verilen Bir Sayının Yüzdesini Bulma
Verilen bir sayının yüzdesini bulmak için sayıyı yüzde değeri ile çarpıp 100 sayısına bölmemiz gerekiyor.
Örneğin 120 sayısnın %30 nedir? diye sorulursa
12030=3600 ve 3600/100 = 36 bulunur.

Başka bir örnek 80 kişilik bir sınıfın % 60’ı geçerli not almıştır. Buna göre kaç kişi başarılı olmuştur?
Yine aynı mantıkla 8060 = 4800 ve 4800/100 = 48 bulunur.

Yüzdesi Verilen Bir Sayının Tamamını Bulma
Yüzdesi verilen sayının tamamını bulmak içinse önce sayıyı 100 ile çarpıp çıkan sonucu yüzde değerine bölmemiz yeterli olacaktır.
Örnek: %20'si 30 olan sayı kaçtır?
300 * 100 =3000 ve 3000/20 =150 bulunur.

Yüzde değeri verilen bir sayının farklı bir yüzdesini bulma
Örneğin yüzde x'i A olan bir sayının yüzde y'si kaçtır gibi sorularda oran orantı yapılrak sonuç bulunur.
Örneğin %40'ı 80 olan sayının %60 kaçtır?
Bu tür sorularda kısa yoldan sonuç bulmak istersek 80/40 = 2 ve 2*60=120 istenilen değerdir.
Oran orantı yöntemi de kullanılabilir.
%40 ı 80 ise
%60 ı x olur
yöntemi de sizi çözüme ulaştırır.

Verilen sayıların genel toplama oranını yüzde olarak bulmak
Örneğin Bir sınıftaki öğrencilerin toplamı 125 kişidir. Bu sınıftaki erkek öğrenci sayısı 75 kalanları da kızdır. Bu sınıftaki erkek öğrencilerin tüm sınıfa oranı % kaçtır?
Bu tür sorularda ise;
(75/12)*100 formülü kullanılabilir. Sadeleştirmeler yaplırsa %60 değeri bulunacaktır.

Kar Zarar Problemleri
Malların değişim değerlerinin para ile ifadesine fiyat denir. Malların maliyet fiyatı ve satış fiyatı olmak üzere iki tür fiyatı vardır. Malın maliyet fiyatı denildiğinde alış fiyatı dahil işletmeye gelinceye kadar o mal için ödenen tüm harcamaları kapsar.
Kar hesaplamalarında maliyet fiyatı esas alınır. Belli bir karla(örneğin% a karla) satılmak istenen bir malın karı hesaplanır. Maliyet fiyatı ve kar tutarı toplanır ve malın satış fiyatı bulunur.
Zararlı satışlarda ise zarar tutarı maliyet fiyatından çıkarılır ve zararlı satış fiyatı bulunur.
Not:Karlı satışlarda satış fiyatı maliyet fiyatından küçük olamaz.
maliyet fiyatı X olan bir mal % a karla satılmak istendiğinde satış fiyatı şu şekilde hesaplanır.

İşletmelerin temel amacı kar elde etmek olduğundan maliyet fiyatına belli bir miktar kar eklenerek satış fiyatı bulunur. Satış fiyatı ile maliyet fiyatı arasındaki olumlu (pozitif) fark kar, olumsuz (negatif) fark ise zarar olarak nitelendirilir.
Bir malın parasal değer ile ifadesine fiyat denir.
Soru: Bir firma mallarına ardı arda iki defa %25 zam yaparsa toplam oranı % kaç olur.
Cevap: %56,25
Soru: 400 liraya alınan bir mal zararla 240 liraya satılıyor. Aynı mal alış fiyatı üzerinden satıştaki zarar yüzdesi kadar karla satılsaydı satış fiyatı ne olurdu?
Cevap:560
Soru: Bir manav aldığı bir kasa armudun kilosunu 2,5 liradan sattığında 40 lira zarar, 5 liradan sattığında 160 lira kar ediyor. Buna göre manav bir kasa armudu kaç liraya almıştır.
Cevap:240
Soru: Bir tüccar parasının % 40 ile bir iş kuruyor ve bu işten %60 zarar ediyor. Daha sonra tüm parasıyla başka bir iş yapıyor ve bundan da % 50 kar ediyor. Bu tüccarın son yaptığı işten kar zarar durumu ne olur?
Cevap: % 14 kar
Soru: 5000 liralık bir mala 1500 lira zam yapılmıştır. Yapılan zam oranı % kaçtır?
Cevap: %30

Yüzde Hesaplama Örnekleri

Örnek 1: Bir mağaza etiket fiyatı 120 TL olan elbiseyi satışlar azalınca %15 indirimli satıyor. Buna göre yapılan indirim kaç TL' dir?

Matematiksel hesaplama formülü: (120/100)*15 = 18 TL

Yüzde Hesaplama Robotunda Hesaplanması

İşlem Türü: X sayısının yüzde Y'si kaçtır?

X Sayısı: 120

Y Sayısı (%): 15

Örnek 2: Maliyeti 300 TL olan bir ürü yüzde 20 karla satılırsa yeni satış fiyatı ne olur?

Matematiksel hesaplama formülü: ((100 + 20) / 100) x 300 = 360 TL

Yüzde Hesaplama Robotunda Hesaplanması

İşlem Türü: X sayısının %Y fazlası kaçtır?

X Sayısı: 300

Y Sayısı (%): 20

Örnek 3: Mağazada etiket fiyatı 90 TL olan cekete etiket fiyatı üzerinden yüzde 30 indirim olduğu belirtilmiş. Buna göre bu cekete ne kadar ödeme yapmam gerektiğini nasıl öğrenebilirim?

Matematiksel hesaplama formülü: ((100 -30) / 100) x 90 = 63 TL

Yüzde Hesaplama Robotunda Hesaplanması

İşlem Türü: X sayısından %Y çıkarılırsa sonuç ne olur?

X Sayısı: 90

Y Sayısı (%): 30

Örnek 4: 15 sayısı 20 sayısının yüzde kaçına eşittir?

Matematiksel hesaplama formülü: (15/20)*100 = %75

Yüzde Hesaplama Robotunda Hesaplanması

İşlem Türü: X sayısı Y sayısının yüzde kaçıdır?

X Sayısı: 15

Y Sayısı: 20

Örnek 5: Bir mağaza işler kötü gittiği için önce %20 indirim yapıyor sonra satışlar hala istenilen seviyeye gelmediği için indirimli fiyat üzerinden %30 ikinci bir indirim daha yapıyor. Buna göre ilk satış fiyatı 150 TL olan bir ürün son indirimden sonra satış fiyatı ne olur?

Matematiksel hesaplama formülü: [((100 -20) / 100) x 150] x [(100-30)]

Yüzde Hesaplama Robotunda Hesaplanması

İşlem Türü: X sayısına %Y artı %Z indirim yapılırsa sonuç ne olur?

X Sayısı: 150

Y Sayısı (%): 20

Z Sayısı (%): 30