İşsizlik maaşı hesaplama için aşağıdaki 2020 İşsizlik Maaşı Hesapla programını kullanın. Hesaplamak için ilgili alanları doldurup hesapla butonuna basın.Son 4 Ay Brüt Maaş
1. Ay (Brüt Maaş)
2. Ay (Brüt Maaş)
3. Ay (Brüt Maaş)
4. Ay (Brüt Maaş)

Son 3 Yıldaki Sigortalı Gün Sayınızİşsizlik Maaşınız
Damga Vergisi
Alacağınız Süre

Bu sayfa 7397 kere görüntülendi.

İLGİLİ HESAPLAMALAR

Bunlara baktınız mı?

İlgili Hesaplamalar

AYT Puan Hesaplama YKS Ortaöğretim OBP Hesaplama
TYT Puan Hesaplama DGS Önlisans ÖBP Hesaplama
LGS Puan Hesaplama Takdir Teşekkür Hesaplama

İŞSİZLİK MAAŞI


İşsizlik Maaşı Nedir?

İşsizlik maaşı, çalışanın işten ayrılmasından önce son dört ay boyunca kesintisiz olarak çalışmış olması, ayrıca birlikte son 3 yıl içerisindeki sigorta prim gün sayısının en az 600 gün olması şartları sağlandığında 6 ile 10 ay arası alacağı maaştır.

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?

Öncelikle bireylerin işsizlik maaşından faydalanabilmeleri için kendi rızası olmadan işten çıkarılmaları gerekir. Örneğin; işverenin sizinle çalışmaya devam etmemek istememesi veya iş yerinin iflas etmesi gibi sizin isteğiniz dışında gerçekleşen durumlarda oluyor. İşsizlik maaşından faydalanabilmek için ise 120 gün aralıksız çalışmış ve sigorta primlerinizin ödenmiş olması gerekiyor. Bunun yanında işten atılan ve önceki 120 gün aralıksız olarak sigorta primi yatmış olan bir kişinin, işsiz kalmadan önceki çalışma süresi hesaba katıldığında, 3 yıl içinde en az 600 gün sigorta primi ödenmiş olması gerekmektedir. Sigorta primi en az 600 gün ödenen kişiye 6 ay, 900 gün prim ödemesi olan kişiye 8 ay, 1080 gün prim ödemesi yapılmış kişiye de 10 ay işsizlik maaşı bağlanır ve bu süre boyunca bu personel işsizlik maaşından faydalanır.

İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İşsizlik maaşından faydalanmak isteyen kişinin işten çıkış belgesi verildikten sonra '30 gün içinde' 81 İlde bulunan Çalışma ve İş Kurumuna (İŞKUR) müracaat etmesi gerekmektedir. Burada önemli olan husus, işten çıkış tarihinden sonra 30 günü geçmemesi gerekmektedir. Bu sayede hak ettiğiniz parayı tam olarak alabilirsiniz. Bu 1 aylık sürenin geçirilmesi durumunda alacağınız para da düşecektir. İşsizlik maaşı alan bir vatandaş, devlet destekli sağlık hizmetlerinden de ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Bunun içinde vatandaşın İŞKUR resmi sayfasından başvuru yapması gerekmektedir. Öte yandan İŞKUR'un yanı sıra e- Devlet üzerinden de başvurular kabul ediliyor.

İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları

 • Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
 • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
 • Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
 • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

İşsizlik Ödeneğine Başvuru

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin Kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile avukat ya da bir başkası tarafından başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır. 

Son 120 günde kesinti sayılmayan haller    
                                 

Hizmet akitleri kendi istek ve kusuru dışında sona eren sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde,

 • Hastalık,
 • Ücretsiz izin/aylıksız izin
 • Disiplin cezası
 • Gözaltına alınma,
 • Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,
 • Kısmi istihdam,
 • Grev,
 • Lokavt,
 • Genel hayatı etkileyen olaylar,
 • Ekonomik kriz,
 • Doğal afet,
 • Fesih tarihinde çalışmamış
 • Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
 • Kısa çalışma ödeneği
 • Yarım çalışma ödeneği

İşsizlik Ödeneğinin Süresi

Kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

 • 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
 • 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
 • 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

İşsizlik Ödeneği Miktarı
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

NE KADAR İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİRİM

 Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık OrtalamasıHesaplanan İşsizlik Ödeneği MiktarıDamga VergisiÖdenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı
Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışan2.558,401.023,367,771.015,59
Son 4 Ay 3.500 TL ile Çalışan3.500,001.400,0010,631.389,37
Son 4 Ay 6.000 TL ile Çalışan6.000,002.046,72 (*)15,532.031,19

(*)  Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemeyeceği için işsize ödenecek aylık işsizlik ödeneği bu şekilde hesaplanmıştır. 2019 yılında brüt asgari ücret 2.558,40 TL'dir.

İşsizlik Maaşını Kim Öder?

İşsizlik maaşı devlet tarafından ödenen bir maaş olsa da kaynağı esas olarak sigortalının çalıştığı süre boyunca işçi, işveren ve devlet katkısı ile yaratılan İşsizlik Sigortası Fonu tarafından ödenir.

İşsizlik Sigortası Fonu Katkı Payı Oranları Nasıl Belirlenir?

İşsizlik Sigortası Fonu’na aktarılacak tutar çalışanın prime esas brüt kazancı üzerinden hesaplanır. Bu tutar işçi için %1, işveren için %2 ve devlet için %1’dir.

İşsizlik Maaşı Ne Kadardır?

Bir sigortalının alacağı işsizlik maaşı tutarı çalıştığı son 4 aylık süre içerisindeki prime esas kazancı üzerinden hesaplanır. Çalışanın son 4 ay içerisindeki günlük brüt kazancının %40 ‘ı alınarak ve güncel asgari ücretin %80’ini geçmeyecek şekilde belirlenir. Diğer bir ifade ile en düşük işsizlik maaşı brüt asgari ücretin %40’ı, en yüksek işsizlik maaşı da brüt asgari ücretin %80 kadar olabilir.

İşsizlik Maaşından Vergi Kesintisi Yapılır Mı?

İşsizlik maaşından sadece % 07,59 oranında damga vergisi alınır, diğer vergiler alınmaz.

İstifa Eden Çalışan İşsizlik Maaşı Alabilir Mi?

İstifa eden yani kendi isteğiyle işten ayrılan çalışan işsizlik maaşı alamaz. Çalışanın işsizlik maaşı alabilmesi için SGK sisteminden işten çıkış işlemleri yapılırken geçerli SGK işten ayrılış kodlarından birinin seçilmesi gerekmektedir. Bu kodlar hakkında detaylı bilgi alabileceğiniz yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

İşsizlik Maaşı Almak İçin Ne Kadar Çalışmış Olmak Gerekir?

İşsizlik maaşı almanın süre koşulu ile ilgili ilk esas, çalışanın işten ayrılmasından önce son dört ay boyunca kesintisiz olarak çalışmış olmasıdır. Bununla birlikte son 3 yıl içerisindeki sigorta prim gün sayısının en az 600 gün olması gerekmektedir.

İşsizlik Maaşı Kaç Ay Boyunca Alınabilir?

İşsizlik maaşının alınacağı süre, işten çıkan çalışanın son 3 yıl içerisindeki sigorta prim gün sayısına göre belirlenir. Son 3 yılda en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olma koşuluna bağlı olarak 600 gün prim ödeyen çalışana 180 gün, 900 gün prim ödeyen çalışana 240 gün, 1080 gün ve daha fazla prim ödeyen çalışana 300 gün işsizlik maaşı ödenir.

İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İşsizlik maaşına başvurmak için en önemli koşullardan biri başvuru için 30 günlük süreyi aşmamaktır. İşten çıkan sigortalının SGK işten çıkış tarihinden itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurarak iş arayışı içerisinde olduğunu bildirmesi gerekmektedir.

İşsizlik Maaşı Süresinden Önce Hangi Hallerde Kesilir?

İşsizlik maaşı alan kişi İŞKUR tarafından sağlanan ve mesleğine uygun, son çalıştığı işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet adresinin belediye sınırları içerisindeki bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddetmesi sonucunda işsizlik maaşını alma hakkını kaybeder. Bununla birlikte kalan ayların da alınması söz konusu olmaz ve hak sahipliği sona erer.

Ayrıca işsizlik maaşı alan kişinin gelir getirici bir işte çalıştığı ya da herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı tespit edilirse işsizlik maaşı kesilir ve hak sahipliği sona erer. Son olarak İŞKUR’un yönlendirdiği mesleki eğitim, geliştirme kurslarına katılmasına yönelik çağrısına cevap vermeyen, bu yöndeki yönlendirmeleri reddeden ya da kabul ettikten sonra herhangi bir geçerli sebep göstermeden devamsızlık eden sigortalının işsizlik maaşı kesilecektir. Ancak sayılan bu durumların sona ermesi durumunda alınan işsizlik maaşı ödenmeye devam eder.

İşsizlik Maaşının Alındığı Süre Hizmet Süresinden Sayılır Mı?

İşsizlik maaşı alınırken geçen süre içerisinde sadece genel sağlık sigortası primi yatırıldığından bu süre emeklilik yönünden dikkate alınmaz ve kişinin hizmet süresine eklenmez.


Gelecek hayallerde kalmasın. Hesapla ve planla.