100'lük sistemde üniversite not ortalaması hesaplamak için aşağıdaki Üniversite not ortalaması hesaplama programını kullanın. Hesaplamak için ilgili alanları doldurup hesapla butonuna basın.Virgül kullanmayın. (Örnek puan 77.5)
Ders Adı Kredi Notu
Ders 1
Ders 2
Ders 3
Ders 4
Ders 5
Ders 6
Ders 7
Ders 8
Ders 9
Ders 10
Ders 11
Ders 12
Ders 13
Ders 14
Ders 15

NOT ORTALAMANIZ

100'lük Sisteme Göre

NAN

4'lük Sisteme Göre

NAN


Bu sayfa 4860 kere görüntülendi.
NOT ORTALAMASI 2020

4' lük sistemde üniversite not ortalaması nasıl hesaplanır?

Ülkemizde üç farklı not ortalama hesaplama sistemi bulunmaktadır. Bunlardan ilki AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, FD ve FF harf notunun olduğu sistemdir. Üniversitelerde en sık kullanılan üniversite not ortalama hesaplama sisteminde harf notu kullanılmaktadır. Sabancı Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi dışındaki üniversitelerin tamamına yakını bu sistemi kullanmaktadır. Bu sisteme göre puanlama şu şekilde yapılmakta;

AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
DC 1.50
DD 1.00
FD 0.50
FF 0.00

Üniversitelerimizde en sık kullanılan hesaplama yöntemi bu şekilde. Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, ODTÜ ve bir çok üniversitenin kullandığı not ortalaması şu şekilde hesaplanıyor:

Örneğin 5 dersiniz var.
3 kredilik iktisada giriş dersiniz BA,
4 kredilik idare hukuku dersiniz CC,
2 kredilik Türk dili dersiniz AA,
5 kredilik Anayasa hukuku dersiniz FF
3 kredilik Siyaset bilimi dersiniz BB

Önce dersin kredisiyle harf notunuza karşılık gelen notu çarpıyoruz.
3 kredilik iktisada giriş dersiniz BA (3×3.50=10.5)
4 kredilik idare hukuku dersiniz CC (4.2=8)
2 kredilik Türk dili dersiniz AA (2×4=8)
5 kredilik Anayasa hukuku dersiniz FF (5×0=0)
3 kredilik Siyaset bilimi dersiniz BB (3×3=9)

Daha sonra kredileri topluyoruz. 10,5+8+8+0+9= 35,5 yapıyor. Daha sonra 35,5’u toplam kredi sayısına bölüyoruz.
35,5/17= 2,08 ortalamanız oluyor.

Fakat burda asıl bilinmesi gereken üniversitemizin hangi harf notunu sınır kabul ettiğidir. Örneğin Gazi Üniversitesi’nde FF, FD ve DD olan dersler kalıyor. DC olan harf notu ise dönem ortalamanız 2.00’ın üzerindeyse geçiyor altındaysa kalıyor. ODTÜ’de de benzer durum var. FF ve FD harf notu olan dersler kalıyor. DC ve DD notlarıysa şartlı geçmektedir. Esasen çok fazla hesaplama yaparak kafanız karışmasın. Sistemin mantığı çok basit dilerseniz üniversite not hesaplama sisteminden ortalamanızı kafanız karışmadan hesaplayabilirsiniz. Üstelik tüm üniversitelerin not ortalaması bulunmakta.

Diğer not sistemiyse şu şekilde; A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D, F1, F2, F3 şeklinde gitmektedir. Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi bu not sistemini kullanmaktadır.

Not sistemine göre ortalamanız şu şekilde hesaplanmakta;

A1 4.00
A2 3,75
A3 3,50
B1 3,25
B2 3,00
B3 2,75
C1 2,50
C2 2,25
C3 2,00
D 1,75
F1 0,00
F2 0,00
F3 0,00
F1, F2, F3 notlarını alan öğrenci o dersten kalmış sayılmaktadır. Yine bir örnek ile ortalamamızı hesaplayalım. Bu sefer 4 dersimiz olsun.

3 kredilik ceza hukuku dersiniz B1
2 kredilik genel muhasebe dersiniz C3
4 kredilik insan kaynakları yönetimi dersiniz D
2 kredilik medeni hukuk dersiniz F1 olsun.

Dersleri yine katsayılarıyla çarpıyoruz;

3 kredilik ceza hukuku dersiniz B1 (3×3,25=9,75)
2 kredilik genel muhasebe dersiniz C3 (2×2=4)
4 kredilik insan kaynakları yönetimi dersiniz D (4×1,75=7)
2 kredilik medeni hukuk dersiniz F1 olsun. (2×0=0)

Toplam 20,75’i de kredi sayısı olan 11’e bölüyoruz ve ortalamamız 1,8 oluyor. F1,F2 ve F3 derslerini alan öğrenci o dersten kalırken diğer harf notlarıyla dersten geçmeniz mümkün.

100' lük sistemde üniversite not ortalaması nasıl hesaplanır?

Birçok üniversitede 100 lük sistem kullanılmaktadır.

Bu hesaplamaya da örnek vermek gerekirse;

Örneğin 5 dersiniz var.
3 kredilik iktisada giriş dersiniz 90,
4 kredilik idare hukuku dersiniz 60,
2 kredilik Türk dili dersiniz 100,
5 kredilik Anayasa hukuku dersiniz 50,
3 kredilik Siyaset bilimi dersiniz 80

olsun. Sırasıyla kredi ile notları çarpıyoruz.

3 kredilik iktisada giriş dersiniz 90*3=270
4 kredilik idare hukuku dersiniz 60*4=240
2 kredilik Türk dili dersiniz 100*2=200
5 kredilik Anayasa hukuku dersiniz 50*5=250
3 kredilik Siyaset bilimi dersiniz 80*3=240

Sonra bunları toplayıp toplam kredi sayısına bölüyoruz.

270+240+200+250+240=1200

Son olarak toplamda 17 kredimiz olduğu için 1200/17 =70,5 olmaktadır. Bu da bize ortalamamızı vermektedir.


Gelecek hayallerde kalmasın. Hesapla ve planla.