2020 KDV Matrah hesaplamak için aşağıdaki KDV Matrah hesaplama programını kullanın. Hesaplamak için her defasında sadece bir satırı doldurduktan sonra hesapla butonuna basın..KDV'den Matrah Hesaplama yaparken Tutarı ve KDV oranını seçerek hesaplayın.
Örnek; Tutar 5000 TL ve KDV oranı %10 ise KDVsiz Tutar : 50000 TL , KDVli Tutar : 55000 TL dir.


KDV Tutar KDV Oranı
KDV Oranından Hesapla

Bu sayfa 3400 kere görüntülendi.

İLGİLİ HESAPLAMALAR

Bunlara baktınız mı?

İlgili Hesaplamalar

Yüzde Hesaplama Ek Ders Hesaplama
İndirim Hesaplama Yaş (Doğum Günü) Hesaplama
Alan Hesaplama Takdir Teşekkür Hesaplama

KDV MATRAH

KDV Nedir?

KDV diğer adıyla Katma Değer Vergisi, yapılan harcamalar üzerinden alınan bir vergi türüdür. Her işleve göre değişik vergiler çıkarılmıştır. Bu oranların doğru hesaplanması çok önemlidir.

KDV (Katma Değer Vergisi) hizmet veya malın üretiminden tüketimine kadar geçen zaman diliminde meydana gelen değer artışının (katma değerin) alıcı tarafından satıcıya vergi halinde ödenmesidir.

KDV Matrahı Nedir?

KDV matrahı satış faturalarının kdv hariç tutarlarının bir aylık zaman dilimindeki toplamından ibarettir.

KDV Matrahı Nelerden oluşur?

KDV Matraha Dahil Olan Unsurlar :
Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahildir:
a) Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri,
b) Ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurlar,
c) Vade farkı, fiyat farkı,(7161 sayılı kanunun 18 nci maddesiyle değişen ibare ;
Yürürlük: 18.01.2019)kur farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler

KDV Tevkifatı Nedir?

KDV TevkifatıKDV alacağının, kanunda belirlenmiş malların alım satımı veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin, alıcılardan bazen tamamı bazen de kanunda belirlenen oranda kesinti yapılarak satıcıya değil de vergi dairesine vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir

KDV tutarı nasıl hesaplanır?

‘KDV tutarı = Mal veya hizmet bedeli x KDV oranı’dır.
Örneğin, 
KDV oranı %18 olan 1,000 TL tutarındaki bir mal için
KDV tutarı = 1,000 x 0,18 = 180 TL’dir.

KDV dahil satış tutarı için
%10 KDV oranı olan 1,000 TL tutarındaki malın KDV dahil fiyatı
1,000 + (1,000 x 0,18) = 1,000 + 180 = 1,180 TL’dir.

KDV hariç tutarı için Bir malın veya hizmetin KDV dahil edilmemiş tutarını hesaplamak için KDV oranına +1 ekleyip mal bedeline bölmeniz yeterli olacaktır. 
1,180 TL / (1 + 0,18) = 1,180 / 1,18 = 1,000 TL

KDV Hesaplama Nasıl Yapılır?

Yukarıda KDV Hesaplama Robotu bulunmaktadır. KDV Hesaplama nasıl çalışmaktadır. Bunu inceleyelim.

KDV' li tutardan KDV' siz Gerçek tutarı öğrenmek

KDV' li tutardan KDV' siz tutarı öğrenmek için 1. satırı kullanmalısınız.

KDV' siz tutardan KDV' li tutarı öğrenmek

KDV' siz tutardan KDV' li tutarı öğrenmek için 2. satırı kullanmalısınız.

KDV miktarından Gerçek miktarı öğrenmek

KDV miktarından Gerçek miktarı öğrenmek için ise 3. satırı kullanmalısınız.

Örneğin KDV tutarı 20 TL ve KDV oranı da %25 ise KDV' siz ilk tutar nedir?

Bunu şöyle düşünebiliriz. %20 si 25 TL olan para kaçtır?

Cevabın 125 olduğu aşikardır.

Hesaplama Robotu Nedir

Hesaplama robotu tüm hesaplamaların yapıldığı bir hesaplama aracıdır. Hesaplama robotunun amacı aklınıza gelebilecek tüm konularda faydalı bilgiler sunmaktır.

Sitemizde tüm sınavlarla ilgili (ÖSYM, YKS, TYT, AYT, ALES, DGS, MSÜ, KPSS, LGS) hesaplamalar yapılmaktadır.

Sınavlara kaç gün kaldığını hesaplayan Geri Sayım Araçları, kaç puan alacağınızı öğrenebileceğiniz puan hesaplama robotu (ÖSYM, MEB) bulunmaktadır.

Ayrıca tüm matematik hesaplamaları, takdir teşekkür hesaplamaları, okula başlama yaşı hesaplaması bulunmaktadır.

Tüm bunların yanında vergi hesaplama aracı (KDV, ÖTV, MTV), kredi hesaplamaları, sağlık hesaplamaları da bulunmaktadır.

Hesaplanmasını istediğiniz araçlar olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Fikirleriniz ve görüşleriniz bizi mutlu eder.

Hesaplama robotu düzenli olarak güncellenecektir. Esenle kalın.