DGS ham puan hesaplamak için aşağıdaki DGS 0.5 Ham Puan hesaplama programını kullanın. Hesaplamak için ilgili alanları doldurup hesapla butonuna basın.


Değer
Doğru Sayısını Giriniz
Yanlış Sayısını Giriniz

Netiniz

Bu sayfa 11054 defa görüntülendi.

İLGİLİ HESAPLAMALAR

Bunlara baktınız mı?

İlgili Hesaplamalar

AYT Puan Hesaplama YKS Ortaöğretim OBP Hesaplama
TYT Puan Hesaplama DGS Önlisans ÖBP Hesaplama
LGS Puan Hesaplama Takdir Teşekkür Hesaplama

DGS 0.5 net kuralı


DGS 0.5 Ham puan Kuralı Nedir

DGS ham puan kuralı DGS öğrencilerinin her iki testten (sayısal ve sözel) en az 0.5 net yapmış olması gerekiyor.

Her iki testten 0.5 net yapmayan öğrencilerin DGS puanı hesaplanmıyor. Bu anlamda 2018 DGS de 94 bin öğrencinin DGS puanı hesaplanmadı.

DGS 0.5 ham puan kuralına takılmamak için yapılması gereken doğru ve yanlış sayılarını aşağıdaki tablodan bulabilirsiniz.

DGS 0.5 Ham puan Kaç soru

DGS ham puan kuralına takılmamak için yapılması gereken doğru ve yanlışlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Doğru Sayısı / Yanlış Sayısı/ Net
110.75
120.5
130.25
211.75
221.5
231.25
241
250.75
260.5
381
3100.5
4140.5
5180.5
6220.5
7260.5
8300.5
9340.5
10380.5
11420.5
12460.5


Aşağıdaki DGS puan hesaplama aracının deneyin.

Güncel DGS Puan Hesaplama Robotu

DGS ÖBP Hesaplama Robotu

DGS de Baraj Var mı DGS Baraj Puanı Kaç

DGS de YKS de olduğu gibi baraj puanı yoktur. Bir bölümü kazanmak için yeterli puanı almış olmak yeterli olmaktadır. Ama işe yarar bir bölümü kazanmak için en az 240-250 puan almış olmak gerekecektir.

DGS GENEL BİLGİLER VE KURALLAR

  • Sınav, Haziran ayının son haftasonunda uygulanır.

  • DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır.

  • Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

  • DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

  • Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacaktır.

  • Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir.

  • Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir.

  • Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2’de verilmiştir. Adayların, tercihlerini sadece bu tabloda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo-1’deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir.

  • Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, Aday Başvuru Formlarına yazılan bilgilerdeki eksikler ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

  • Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için bir adayın bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunlu olup, sınav kurallarına uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların, sınav ve yerleştirme sonuçlarından doğan hakları iptal edilecektir. Sınava girmek ve başarılı olmak, kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta yer almayan bir hakkı adaylara vermez.

Gelecek hayallerde kalmasın. Hesapla ve planla.