Yamuk Alan hesaplamak için aşağıdaki Matematik Yamuk Alan hesaplama programını kullanın. Hesaplamak için ilgili alanları doldurup hesapla butonuna basın.


Alt Taban Üst Taban Yükseklik
Yamuk Alanı
Hesaplama
YAMUK ALANI :Bu sayfa 5448 kere görüntülendi.

İLGİLİ HESAPLAMALAR

Bunlara baktınız mı?

İlgili Hesaplamalar

Üçgen Alan Hesaplama Kare Alan Hesaplama
Dikdörtgen Alan Hesaplama Eşkenar Dörtgen Hesaplama
Paralelkenar Alan Hesaplama Yamuk Alan Hesaplama
Deltoid Alan Hesaplama Takdir Teşekkür Hesaplama

DEĞERLENDİRME

Yamuk ve Özellikleri

Yamuk, karşılıklı iki kenarı paralel olan dörtgendir.

Yamukta alt taban, üst taban vardır. Alt taban ile üst taban birbirine paraleldir.

Paralel kenarlarının açıları toplamı 180 derecedir.

Yamukta yan kenarların orta noktalarını birleştirecek şekilde ortaya çıkan doğru parçasına orta taban denir.

Yamuğun alanı, alt taban ile üst tabanın toplamının yükseklik ile çarpımının yarısı şeklinde bulunur.

Alt taban genellikle a harfi ile, üst taban da c harfi ile gösterilir.

İkizkenar Yamuk ve Özellikleri

İkizkenar yamuk, yan kenarları birbirine eşit olan yamuktur.

İkizkenar yamukta tabanların açıları birbirine eşittir. Karşılıklı taban açılarının toplamı da birbirine eşittir.

İkizkenar bir yamukta köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Aynı zamanda köşegenlerin kestiği noktadan köşelere giden doğrular da birbirine eşittir.

İkizkenar yamukta üst tabandan inen diklerin oluşturduğu alt ve üst taban uzunlukları birbirine eşittir. Aynı zamanda alt tabandan arta kalan iki parça da birbirine eşittir ve bu parçalar yamuğun alt taban uzunluğunun üst tabandan farkının yarısı olarak bulunur. (a-c)/2

İkizkenar yamukta köşegenler birbirini dik kesmişse, alt tabana indirilen dik uzunluk, alt taban ve üst taban uzunluklarının toplamının yarısına eşittir. h=(a+c)/2

Dik Yamuk ve Özellikleri

Dik yamuk, yamuğun yan kenarlarından birinin tabanlara dik olmasıyla oluşur.

Dikin inmesiyle bölünen alt tabandan üst tabanı çıkardığımızda, yeni oluşan üçgenin taban uzunluğuna erişebiliriz.

Dik yamukta çizilen köşegenlerin arası 90 derece ise, yani köşegenler birbirini dik kesmişse, bu dik yamuğun yüksekliğinin karesi, yamuğun alt ve üst tabanlarının çarpımına eşittir. h^2=a.c (h kare eşittir a.c)


Alan Hesaplama Robotu

Alan Nasıl Hesaplanır, Alan Hesaplama Formülü

Alan Hesaplama matematiğin en önemli konularından birisidir. Hemen heryerde karşımıza çıkabilmektedir. Bu yüzden alan hesaplama formülü bilinmesi gereken bazı basit formülleri aşağıda anlattık. Hesaplamak istediğiniz alan için yukarıdaki hesaplama robotunu kullanabilirsiniz.

Üçgenin Alanı Nasıl Hesaplanır?

Üçgen Alan Hesaplama yapılırken taban ile o tabana ait yükseklik çarpılarak ikiye bölünür. Bu da bize üçgenin alanını verir.

Kare ve Dikdörtgenin Alanı Nasıl Hesaplanır?

Kare ya da Dikdörtgen Alan Hesaplama yapılırken İki kenarını çarpmak yeterlidir. Bu da bize kare ve dikdörtgenin alanını verir.

Paralelkenar ve Eşkenar Dörtgenin Alanı Nasıl Hesaplanır?

Paralelkenar ya da Eşkenar Dörtgen Alan Hesaplama yapılırken kenar ve o kenara ait yüksekliği çarpmak yeterlidir. Bu da bize paralelkenar ve eşkenar dörtgenin alanını verir.

Deltoidin Alanı Nasıl Hesaplanır?

Deltoit Alan Hesaplama yapılırken kısa köşegen ile uzun köşegeni çarpıp ikiye bölmek yeterlidir. Bu da bize deltoidin alanını verir.

Yamuk Alanı Nasıl Hesaplanır?

Yamuk Alan Hesaplama yapılırken alt ve üst tabanları toplayıp yükseklik ile çarpılır ve çıkan sonuç ikiye bölünür. Bu da bize yamuğun alanını verir.